Archív | Múzeum .
Schéma

Rudické propadání

Jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála v Moravském krasu je díky svojí délce více než 12 km druhé nejdelší v České republice. Nejmocnější příkrov devonského vápence dal vzniknout 153 m hluboké Rudické propasti, která je naší nejhlubší podzemní propastí. Podzemní tok Jedovnického potoka, spadající do hloubky 86 m soustavou vodopádů (nejvyšší v ČR, měří 35 m), […]

Pokračovať v čítaní
7

Muzeum strašidel, Olešnice

Před olešnickou radnicí v opěrné zdi pod kostelem sv. Vavřince je vchod do sklepení bývalé ledárny, kde se od zimy do letních měsíců uchovával led pro řezníky a olešnický pivovar. Bylo postaveno pod bývalým hřbitovem na počátku 19. století. Od poloviny 20. století nebylo využíváno. Nové využití našlo sklepení otevřením muzea pověstí  Olešnicka  v  r.  2003. […]

Pokračovať v čítaní
3

Vojenské historické múzeum

Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany: je súčasťou VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený rozkazom MO SR č. 27zo dňa 26. 4. 1994. VHM bolo zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 registračnou listinou MK 2156/90-400. Pôvodne sídlilo v Trenčíne, v roku 2004 bolo presťahované do Piešťan. Poslaním múzea je: pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte […]

Pokračovať v čítaní
1

Stará Turá – Mestské múzeum

Mestské múzeum v Starej Turej otvorili dňa 29. augusta 1976 ako izbu revo- lučných tradícií v bývalej rímko-katolíckej škole. Odtiaľ sa v r. 1995 presťahovalo do budovy detských jasieľ na Štefánikovej ulici 355/4. Teraz sídli v Dome kultúry Javorina Stará Turá, Štefánikova ul. č. 378V múzeu sa nachádzajú skameneliny živo- číchov z obdobia druhohôr a […]

Pokračovať v čítaní
4

TRENČIANSKE MÚZEUM

Trenčianske múzeum je kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 120 ročnou históriou. Jeho predchodcom bol Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, založený v roku 1877. Zlúčením s Muzeálnou poločnosťou v r. 1912 vzniklo Trenčianske múzeum. Prvým predsedom sa stal MUDr. Karol Brančík, župný lekár a entomológ medzinárodného významu. Trenčianske múzeum napriek svojim prírodovedným […]

Pokračovať v čítaní
1

Archeologické múzeum Púchovskej kultúry

Archeologické múzeum Púchovskej kultúry sídli v Župnom dome, ktorý je jednou z mála historických pamiatok zachovaných v Púchove. Túto barokovú stavbu dal na konci 18. storočia postaviť Imrich Marczibányi. Táto budova bola pôvodne využívaná ako soľný sklad a úrad. Je umelecko-historicky hodnotným dokladom historického vývoja, životného spôsobu a prostredia spoločnosti. Amatérske výskumy baróna Emila Hoeninga […]

Pokračovať v čítaní
muzeum2

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Plní funkciu múzea s krajskou pôsobnosťou a je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť drotárstva a oblasť dejín dopravy na Slovensku. V oblasti regionalistiky s pôsobnosťou pre okresy Žilina a Bytča sa zaoberá oblasťami história, archeológia, etnológia, umenie, numizmatika, zoológia, botanika a geológia. V súčasnosti spravuje viac ako 140 000 kusov zbierkových […]

Pokračovať v čítaní
1

Kysucké múzeum

Kysucké múzeum je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť. História : Kysucké múzeum v Čadci patrí medzi najmladšie múzeá na Slovensku, […]

Pokračovať v čítaní
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Múzeum kysuckej dediny – Skanzen Vychylovka s úvraťovou železničkou

Národopisná expozícia v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Sezónna prevádzka v národopisnej expozícii je každoročne v mesiacoch máj – október, kedy múzeum ponúka návštevníkom množstvo nedeľných tematických programov s ukážkami tradičných výrobných techník a dramatických prejavov z […]

Pokračovať v čítaní
Vel Opatovice-Kart centrum 3V4O1676-

Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích

Jedná se o unikátní projekt nejen v celé ČR, ale i v Evropě. Stálá expozice je zaměřena na historický vývoj kartografie – vědy o zobrazování zemského povrchu na mapách, tvorbu map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku.  Je rozdělena do několika samostatných tématických částí: geodesie, fotogrammetrie, polygrafie a mapová tvorba. […]

Pokračovať v čítaní