Moravský kras

Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky. Najdete zde unikáty živé i neživé přírody, četné archeologické, paleontologické i kulturní památky. Krasové plošiny jsou rozřezány až 150 m hlubokými kaňony – žleby. Téměř 60 % území Moravského krasu pokrývají lesy. Je tvořen především vápenci středního devonu až spodního karbonu. Známe zde více než 1000 jeskyní. Pět z nich je zpřístupněno pro veřejnost. Jsou to jeskyně Balcarka, jeskyně Kateřinská, jeskyně Punkevní, jeskyně Sloupsko-šošůvské a jeskyně Výpustek. V minulosti zpřístupněná Císařská jeskyně je dnes využívána pro speleoterapii. Největší je systém Amatérské jeskyně o délce více než 40 km.

Jeskynní sedimenty dochovaly jedinečné doklady osídlení území člověkem neandrtálským před více než 120 tisíci lety i světově proslulé  rytiny zvířat kultury magdalénienu z  konce  paleolitu  (10 – 13 tisíc let př. n. l.).  Hutnické  dílny z doby Velkomoravské říše (8. – 9. století n. l.) využívaly železnou rudu střední části Moravského krasu.

Ochranu si zaslouží i živá příroda. Teplomilná společenstva na jihu střídají rozlehlé bučiny střední části krasu. Horské lesy rostou na suťových svazích ve žlebech. V Moravském krasu nalezneme také endemické druhy. Z území bylo pro vědu popsáno více než sto druhů bezobratlých živočichů. Pestrost Moravského krasu dokumentuje výskyt více než 2000 druhů motýlů. Skupinu netopýrů a vrápenců zastupuje dvacet jedna druhů.

Nejcennější části území jsou chráněny v jedenácti přírodních rezervacích (PR), čtyřech národních přírodních rezervacích (NPR) a dvou národních přírodních památkách (NPP). Pro zcela výjimečné přírodní hodnoty byl téměř celý Moravský kras zařazen do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000. Od roku 2004 je oblast podzemní Punkvy zařazena mezi mokřady mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy.

Objednávky do jeskyní Moravského krasu:

Ústřední informační služba Skalní mlýn
678 25 Blansko – Skalní mlýn
GPS: 49°21’49.168″N, 16°42’31.967″E

Provozní doba:

IV.- IX.: 8:00 – 16:30
X. – III.: 8:00 – 15:00

Kontakty:

tel. 516 413 575, 516 410 024
fax. 516 415 379
e-mail: info@caves.cz
www.caves.cz, www.cavemk.cz

Pro nejvíce navštěvované Punkevní jeskyně doporučujeme zajistit si rezervaci. Rezervace je možná i pro jednotlivé návštěvníky až na jeden rok dopředu.

Rezervace do ostatních jeskyní:

 • Kateřinská jeskyně – tel. 516 413 161
 • Jeskyně Balcarka – tel. 516 444 330
 • Jeskyně Výpustek – tel. 516 439 111
 • Sloupsko-šošůvské jeskyně – tel. 516 435 335

Slevy na vstupném:

 • děti ve věku od 6 do 15 let, hromadné výpravy dětí do 6 let např. mateřské školy
 • držitelé průkazů osob ZTP a ZTPP
 • studenti do 26 let po předložení průkazu o studiu
 • členové ČSOP po předložení členského průkazu

Volný vstup do jeskyní:

 • děti do 6 let, vyjma hromadných zájezdů
 • členové České a Slovenské speleologické společnosti po předložení průkazu ČSS resp. SSS
 • členové ČSOP mladší 15 let nebo po předložení průkazu Mladého ochránce přírody
 • zaměstnanci Správy slovenských jeskyní po předložení služebního průkazu
 • zaměstnanci správ jeskyní sdružených v ISCA

Zdroj: www.cavemk.cz, www.glit.cz

 

 

VN:F [1.9.17_1161]
Hodnotenie: 10.0/10 (1 . )
Moravský kras, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Print Friendly, PDF & Email

Trackbacks/Pingbacks

 1. Rudické propadání | Cestovinky - júl 19, 2013

  […] systém Rudické propadání – Býčí skála v Moravském krasu je díky svojí délce více než 12 km druhé nejdelší v České republice. Nejmocnější […]

 2. Propast Macocha | Cestovinky - júl 23, 2013

  […] Macocha je nejznámější propast v oblasti Moravského krasu a součást komplexu Punkevních jeskyní. Je více než 138 metrů hluboká a je největší […]

 3. Jedovnice | Cestovinky - júl 26, 2013

  […] v těsné blízkosti města Blanska. Okolní lesy přírodního parku tvoří vstupní bránu do Moravského krasu. Pravý ráj zde naleznou zejména milovníci vodních sportů a rybaření, ale i turistiky, […]

Pridať Komentár