Kultúrne podujatie

Pridajte kultúrnu pamiatku alebo kultúrnu zaujímavosť
  • Tu zadajte presný úplný názov kultúrneho podujatia
  • Vyberte typ / druh kultúrnej pamiatky.
  • Tu zadajte presnú adresu miesta konania
  • Kontaktné údaje na usporiadateľa
  • Internetová prezentácia akcie.

Všeobecne závazné podmienky :  Prihlasovateľ zaslaním tohto registračného formuláru  vyjadruje súhlas s bezplatným zverejnením vyššie uvedených informácií na turisticko-informačnom portáli www.cestovinky.sk

Dodatočné informácie : Náš server poskytuje akuálne a široké  informácie o prírodných krásach, kulinárstve, ubytovaní , ako aj kultúre v prihraničných oblastiach Českej  a Slovenskej Republiky. Stante sa aj Vy pravidelnými prispievateľmi do našej databázy.  V prípade záujmu je na výber celý rad možností inzercie na náš server – Recepty / Ubytovanie /  Kultúrna. Stante sa aj Vy súčasťou nášho projektu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.