Príroda

Krok 1 z 2 - Základné informácie

50%
  • Vyberte typ / druh miesta v prírode.
  • GPS poloha alebo odkaz na Google maps (maps.google.com)

Všeobecne závazné podmienky :  Prihlasovateľ zaslaním tohto registračného formuláru  vyjadruje súhlas s bezplatným zverejnením vyššie uvedených informácií na turisticko-informačnom portáli www.cestovinky.sk

Dodatočné informácie : Náš server poskytuje akuálne a široké  informácie o prírodných krásach, kulinárstve, ubytovaní , ako aj kultúre v prihraničných oblastiach Českej  a Slovenskej Republiky. Stante sa aj Vy pravidelnými prispievateľmi do našej databázy.  V prípade záujmu je na výber celý rad možností inzercie na náš server – Recepty / Ubytovanie /  Kultúrna. Stante sa aj Vy súčasťou nášho projektu. Ďakujeme za prejavenú dôveru.