Ak nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok, potom prosím, nevstupujte a/alebo nepoužívajte „cestovinky fórum“. 

Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť a urobíme všetko preto, aby sme Vás informovali o týchto zmenách. Bude rozumné, ak tieto podmienky budete pravidelne kontrolovať počas používania „cestovinky fórum“, pretože musíte súhlasiť s každou zmenou, ktoré budú aktualizované a/alebo upravené. Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy či v ktorej sa nachádza „cestovinky fórum“ alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že „cestovinky fórum“ má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému alebo príspevok, ktorá by porušovala tieto podmienky. Ako používateľ súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, prevádzkovateľ „cestovinky fórum“ nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.

Vaša registračná e-mailová adresa môže byť použitá na kontaktovanie v prípade nevhodného správania, na informovanie o stave Vášho registrovaného účtu alebo na informovanie o novinkách na „cestovinky fórum“ alebo serveri Cestovinky.sk. Uvedené podmienky pre používanie „cestovinky fórum“ sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia.