Informácie  o projekte.

Portál „www.cestovinky.sk“ je projektom zaoberajúcim sa cezhraničnou spolupráciou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v rámci regionálneho rozvoja prihraničných oblastí. Má pomerne rozsiahly záber. Nájdete tu informácie o kulinírskych špecialitách, kultúrnych a prírodných zaujmavostiach. Server poskytuje komplexné informácie ohľadom hľadania ubytovania, reštauračných služieb, kultúrnych pamiatok a kultúrnych podujatí v oblasti. Uľahčuje prístup k informáciám pre turistov a priamo ponúka celý rad príležitostí na strávenie času v prírode v konkrétnych lokalitách  Zároveň poskytne jednoduchý spôsob prezentácie a výuky kulinárskych špecialít z našej oblasti. Pre čitateľov poskytuje možnosť zoznámiť sa s novými receptami ako aj možnosť zadávať svoje vlastné recepty spolu s foto a video dokumentáciou.

Webový portál Cestovinky.sk sme v spolupráci s RRA Senica a MAS Partnerství venkova  propagovali na výstave Regiontour 2012.

Portál cestovinky.sk je realizovaný s pomocou príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
Operačný program podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí. Globálnym cieľom operačného programu je rast vzájomnej previazanosti a zbližovania cezhraničných regiónov. Projekt „S chuťou po stopách histórie a krás prírody…“ bol predložený a schválený v rámci prioritnej osi: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory: 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia. Projekt má nasledovné ciele:

Hlavný cieľ projektuPodporiť rozvoj cestovného ruchu v prihraničných regiónoch na slovensko-českom pohraničí prostredníctvom vytvorenia „kulinársko-turistického vzdelávacieho portálu“ portálu.

Špecifický cieľ 1: Prostredníctvom vytvorenia diskusného fóra na portáli zabezpečiť nadviazanie nových resp. upevnenie už existujúcich väzieb medzi pracovníkmi z oblasti cestovného ruchu, hoteliérskych a reštauračných služieb.

Špecifický cieľ 2: Umožniť stredným odborným učilištiam prezentovať sa na internetovom portáli.

Špecifický cieľ 3: Vytvorenie modulu „Burza práce“.

PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WEBE WWW.SK-CZ.EU